วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำสีไม้คอนวู๊ดด้วยสี ENDURA อย่างละเอียด

    สำหรับการทำสีไม้คอนวู๊ดนั้น ควรติดตั้งชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนทำีสีและตัวชิ้นงานจะต้องแห้งสนิทหากชิ้นงานถูกน้ำจะต้องรอประมาณ 7 วัน เพื่อให้ตัวชิ้นงานแห้งสนิท ไม่ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำหากต้องการล้างชิ้นงานควรใช้ทินเนอร์แทนน้ำ และควรเลือกวันที่ไม่มีฝนตกเป็นวันที่ทำจะดีที่สุด เพราะหากขณะที่ดำเนินการหากมีฝนตกหรือชิ้นงานถูกน้ำ จะเกิดการลอกหรือพองตัวของชั้นยูรีเทนได้

ขั้นตอนแรก ให้ทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานด้วยการปัดฝุ่นและขัดรอยเปื้อนต่างๆออกด้วยการใช้แปรงลวดหรือทองเหลือง ขัดตามแนวยาวของชิ้นงาน ไม่ควรขัดตามแนวขวาง เพราะจะทำให้ชิ้นงานเสียรอยเสี้ยนไม้และอาจเป็นตำหนิได้ หลังจากนั้นเช็ดชิ้นงานทั้งหมดด้วยทินเนอร์

ขั้นตอนที่สอง อุดรอย หัวน๊อตด้วยปูนยาแนวตราจรเข้


หลังจากขัดตกแต่งปูนยาแนวแล้วรอให้ปูนยาแนวแห้งประมาณ 15-20 นาที

ขั้นตอนที่สาม  ขั้นตอนการย้อมสีไม้คอนวูด
ผสมส่วนผสมของส่วนสีย้อมได้แก่

STONEKOTE EPOXY41 PART A     รหัส SE-4106, SE-4107, SE-4108  4 ส่วน
STONEKOTE EPOXY41 PART B 1  รหัส EN 200                                    1 ส่วน
THINNER เบอร์ 41                                                                                      4 ส่วน 

โดยส่วนผสมทั้งหมดจะต้องใช้การตวงเท่านั้นห้ามใช้การกะประมาณโดยเด็ดขาด
เริ่มทาชั้นที่ 1 ซึ่งในขั้นตอนนี้สีอาจจะเป็นรอยด่างจากการที่ตัวชิ้นไม้ยังซับสีไม่ทั่ว


      ในการทาเที่ยวแรกให้ชุบแปรงให้ชุ่มลากให้ยาวตามแนวไม้ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อของช่วงแปรง
สีหลังจากที่ทาไปหนึ่งเที่ยวจะสังเกตุเห็นว่าสีไม่สม่ำเสมอไม่ต้องกังวล

ทิ้งไว้ประมาณ 1/2 - 1 ชั่วโมง จึงค่อยทาชั้นที่ 2 ให้สังเกตุว่าสีเริ่มแห้งไม่ดูดติดกับมือให้ทาทับชั้นที่สองได้เลย โดยในการทาเที่ยวที่ 2 นี้ให้เกลี่ยสีและเก็บรายละเอียดของสีให้เรียบร้อยทิ่งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง

หลังจากเก็บงานในเที่ยวที่ 2 ชิ้นงานจะมีสีและลักษณะที่ใกล้เคียงกับไม้จริงดังภาพ
 ขั้นตอนที่สี่ ขั้นตอนการทาส่วนเชื่อมประสาน
 ผสมส่วนผสมของส่วนเชื่อมประสานได้แก่

URETHANE SEALER                          รหัส US-0531                                    3 ส่วน
HARDENER                                         รหัส EN-300                                      1 ส่วน
THINNER เบอร์ 31                                                                                         3 ส่วน

โดยส่วนผสมทั้งหมดต้องใช้การตวงเท่านั้นห้ามใช้การกะประมาณโดยเด็ดขาดจากนั้นทาน้ำยาส่วนเชื่อมประสานเพียงรอบเดียวให้ทั่วทั้งชิ้นงานทิ้งไว้ 30 นาที


ทาชั้นประสานให้ทั่วทั้งชิ้นงานและให้ระวังเรื่องน้ำและความชื้น
  
ขั้นตอนที่ห้า ขั้นตอนการทาส่วนยูรีเทนทับหน้า
ผสมส่วนผสมของส่วนยูรีเทนทับหน้าได้แก่

BARSTONE POLYURETHANE         รหัส BU-3175,BU-3150                  3 ส่วน
HARDENER                                         รหัส EN-300                                   1 ส่วน
THINNER เบอร์ 31                                                                                      3 ส่วน

ใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 สำหรับขัดไม้ลูบเบาๆให้ทั่วทั้งชิ้นงานก่อนที่จะทาส่วนทับหน้าโดยทารอบแรกให้ทั่วและทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงแล้วจึงใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 ลูบเบาๆอีกครั้ง แล้วปัดฝุ่นออกแล้วจึงทาทับรอบสุดท้ายโดยชุบแปรงให้ชุ่มและทาให้ทั่วหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ7 วันเพื่อให้ชั้นยูรีเทนแข็งตัวอย่างเต็มที่ โดยใน 24 ชั่วโมงแรก จะสามารถเดินผ่านชิ้นงานโดยไม่สวมรองเท้าได้  แต่ห้ามใช้ของแข็งหรือของที่น้ำหนักมากวางบนชิ้นงานเพราะจะทำให้ชั้นยูรีเทนเป็นรอยหลังจากที่แห้งเต็มที่แล้วได้
 
ขณะทายูรีเทนต้องระวังไม่ให้เหยีบหรือสิ่งของตกในบริเวณที่ทายูรีเทนไปแล้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น